HírlevélManager Belépés

+

E

menu
Bejelentkezés | Regisztráció

Hírlevél manager

Regisztráció

Miért kell ennyi adatot megadni regisztrációkor?

A hirlevelmanager.hu nagy mennyiségű levelek kiküldésére alkalmas. Büszkék vagyunk arra, hogy leveleink nagyon jó arányban eljutnak a legérzékenyebb címzett szerverekre is. Az adatok ellenőrzésével törekszünk arra, hogy fiktív felhasználók spam küldésre ne használják a rendszert. Megértjük, hogy ez a tisztességes felhasználóknak - mint Önnek is - kissé lassítja a feliratkozást, de hiszünk abban, hogy ezzel pont nekik - így Önnek is - jobb célbajutást tudunk biztosítani.

Magánszemély/cég/vállalkozás neve:

Számlázási cím (Irányítószám):

Számlázási cím (Település):

Számlázási cím (Utca):

Levelezési cím számlázási címmel egyező:

Levelezési cím (Irányítószám):

Levelezési cím (Település):

Levelezési cím (Utca):

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Ezzel az email címmel fog tudni majd belépni a felhasználói felületre.

Kapcsolattartó telefonszáma:
Kérem, valódi számot adjon meg, mert ez az egyetlen adat, amivel gyorsan tudjuk ellenőrizni a regisztráció valódiságát.

A honlap (weboldal) neve:(http://-t NE írjon!)

Le kell ellenőriznünk, hogy Ön valós személy és nem robot.

Kérjük, írja ide, hogy milyen nap jön hétfő után!

Általános Szerződési Feltételek

 1. § Ez a szerződés a HirlevelManager.hu (a továbbiakban: HLM) hírlevélküldő szoftverben regisztrált Felhasználó és a HLM Szolgáltatója, az Etalon Bázis Kft. között jön létre. Amennyiben Felhasználó használatba veszi a HLM-et, úgy magára nézve kötelezően elfogadja a szerződésben foglaltakat.
 2. § Szolgáltató a díjszabásban rögzített díj ellenében hírlevélküldő szolgáltatást biztosít Felhasználónak az alább meghatározott funkciókkal, eszközökkel:
  • (1) levelek továbbítása
  • (2) olvasók fel- és leiratkozásának kezelése
  • (3) hírlevélkategóriák kezelése
  • (4) kategóriánként
  • a) időzített levelek
  • b) levélsorozatok
  • c) akciós levélsorozatok kezelése.
  • (5) olvasói adatok importja/exportja
  • (6) egyéb olvasói adatok kezelése
  • (7) Levélmellékletek (és képek) kezelése
  • (8) Sablonok kezelése
  • (9) Stíluslapok kezelése
 3. A kereskedelmi mennyiségű és célú címlista feltöltése kizárólag importálással történhet. A kézi, vagy gépi úton történő tömeges adatfelvitel szabálytalan használatnak minősül, ami kizárást eredményez;
 4. § Felhasználó tudomásul veszi, hogy a HLM-et díjmentesen 30 napig és díj ellenében az előfizetési idő alatt használhatja:
 5. A díjmentes időszakot tesztelés, a rendszer megismerése céljából biztosítjuk. Célja nem az üzleti célú felhasználás.
 6. § amennyiben díjmentesen használja a rendszert, a Szolgáltató a Felhasználó címlistájára kiküldött levele végén vagy elején reklámblokkot jogosult elhelyezni. Ha Felhasználó díjmentesen kívánja igénybevenni a HLM-et, úgy köteles olvasóit tájékoztatni ezekről a reklámblokkokról, továbbá a hírlevélre való feliratkozás oldalán is köteles leendő olvasóinak egyértelműen közölni. A Szolgáltató jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni, hogy felhasználó teljesíti-e ezirányú kötelességeit. Amennyiben Szolgáltató azt tapasztalja az ellenőrzés során, hogy Felhasználó nem tesz eleget e kikötésnek, Szolgáltató jogosult a HLM szolgáltatást részben, vagy egészében korlátozni Felhasználó elől.
 7. § A levelekbe kötelező leiratkozó linket tenni. A HLM automatikusan betesz a levélbe egy leiratkozó és egy kéretlen levél bejelentő linket, amennyiben a felhasználó ilyet nem helyez el. (Érvényes 2016.09.20.)
 8. A levelekben elhelyezett HLM reklámblokk megjelenését, láthatóságát a felhasználó nem korlátozhatja. A HLM reklámblokknak közvetlenül a levél érdemi tartalma mellett kell elhelyezkednie. Nem távolítható el a levél tartalmától üres terület beiktatásával. Ennek be nem tartása szerződésszegésnek minősül, a fiók korlátozását vonhatja maga után.
 9. A díjmentes használatot igénybe vevők tudomásul veszik, hogy a 2012.03.16 után elkészült feliratkozó formokban kötelező a hirlevelmanager.hu oldalra történő hivatkozás. Ennek hiányában a feliratkozás nem működik.
 10. A díjmentes használatot igénybe vevők tudomásul veszik, hogy a hírlevelekben levő linkek egy olyan oldalon keresztül lehet eljutni, ahol a hirlevelmanager.hu reklámokat helyezhet el. A reklámok kihagyása az oldalon levő "tovább gombbal" lehetséges.
 11. § amennyiben Felhasználó a díjszabásban rögzített díjat befizeti, Szolgáltató a HLM-et reklámmentesíti, azaz címlistájára elküldött leveleiben Szolgáltató nem helyez el reklámblokkot.
 12. § Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetett időszak véget ér, felhasználói státusza automatikusan díjmentes kategóriába vált, ami azt jelenti, hogy levelei ezen naptól elvesztik reklámmentességüket, a Taktika és Stratégia funkciók használata megszűnik, és a napi küldhető levélmennyiség visszaáll az ingyenes küldésnek megfelelő limitre és funkcionalitásra.
 13. A díjmentes időszak lejáratát követően a rendszer továbbra is gyűjti a feliratkozókat, de levelek küldése nem történik.
 14. § Az ingyenes használat esetén a gyűjtött email címek hozzáférhetőek, de egyben történő exportálása nem lehetséges.
 15. § Egy felhasználó egy fiókot üzemeltethet ingyenes változatban. A felhasználó csak saját maga, vagy saját vállalkozása részére hozhat léte HLM fiókot és csak egyet, mivel egyetlen HLM fiókból korlátlan számú weboldal vagy saját vállalkozás levelezése kiszolgálható. Más nevében és más részére (pl. üzleti partner részére) regisztrálni TILOS és szabálytalan használatnak minősül. Ennek megsértése valamennyi fiók letiltását vonhatja maga után.
 16. § Az ingyenes változatban a napi küldhető mennyiség 20, havi 200 levél. Amennyiben az import engedélyezve van, vagy nem a HLM feliratkozó formját használja weboldalán, akkor a havi küldhető mennyiség 100 levél, a napi limit 20 levél. Többszöri napi keret túllépési kísérlet esetén a szolgáltató a havi limitet tovább csökkentheti, vagy korlátozhatja a hozzáférést.
 17. § Azok a felhasználók, akik egy évig nem jelentkeznek be, inaktiválásra kerülnek.
 18. § A HLM a kattintási és levél megnyitási statisztikát 12 hónapra visszamenőlegesen tárolja és elemzi.
 19. § Szolgáltató vállalja az előfizetett időszakban a szolgáltatás fenntartását.

 20. § Felhasználó ismeri és betartja a kéretlen levelek kapcsán alkotott hatályos jogszabályokat. A szerződés elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy nem tervez kéretlen leveleket továbbítani a HLM-mel, címlistáját legális módon gyűjtötte, folyamatosan gyűjti vagy szerezte be. Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget kéretlen levél továbbításának következménye kapcsán, valamint minden kéretlen levél kézbesítéséből eredő probléma jogi/nem jogi következményeit Felhasználóra hárítja át. Felhasználó nem használhatja a HLM-et olyan levelek küldésére adatok gyűjtésére, ami másokat sérthet, különös tekintettel erőszak, pornográfia valamint faji, nemi, politikai, vallási vagy egyéb hozzátartozással kapcsolatos kirekesztő nézeteket hangoztat.) Tilos a küldött levelekkel az olvasók megtévesztése, elítélhető befolyásolása.
 21. § Felhasználó a HLM-be való belépéshez szükséges érvényes jelszót köteles bizalmasan kezelni, hogy adataihoz más illetéktelen személy ne férjen hozzá. Ilyen problémából eredő károkért (adatvesztés/adatlopás) a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.
 22. § Szolgáltató a Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és semmimódon nem használja azokat fel saját célokra.
 23. § Szolgáltató nem vállal felelősséget adatvesztésért, üzleti károkért, üzlet elmaradásáért, mely a rendszer esetleges nem, vagy nem megfelelő használhatóságának a következménye.
 24. § Szolgáltató karbantartási munkák miatt jogosult a rendszer leállítására, de köteles erről e-mail-ben a Felhasználót legalább 5 nappal a leállítás előtt értesíteni.
 25. § Szolgáltató jogosult jelen szerződés tartalmát módosítani, és köteles a módosítást követően a változásokról Felhasználót tájékoztatni.
 26. § Az ingyenes szolgáltatásnál kötelező a regbox-ban a hirlevelmanager.hu link. Ezt változatlan formában köteles a felhasználó a regboxban úgy hagyni, ahogy azt a varázsló előállítja.
 27. § Szolgáltató jogosult szolgáltatás díjszabását megváltoztatni. Az esetleges díjszabás változás Felhasználót a már előfizetett időszak kapcsán további díj fizetésére nem kötelezi.
 28. § Szolgáltató visszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha az érdekkörében felmerült okok miatt a szolgáltatás nem megfelelően működik.
 29. § A HLM használatához kiegészítő funkciót biztosít a Szolgáltató. Ezeket Taktika és Stratégia csomagnévvel biztosítja.
 30. A Taktika és Stratégia funkciók használatát az előfizetők részére ingyenesen biztosítja, de amennyiben a felhasználó kisebb csomagra vált át, akkor ezeket a funkciókat nem köteles továbbra is ingyenesen biztosítani.
 31. Az előfizetési szerződés határozott időre szól.
 32. A Taktika és Stratégia funkciók használatát az ingyenes használók részére a Szolgáltató nem köteles biztosítani.
 33. Elállás joga távollevő felek közti szerződésre érvényes 8 napon belül érvényes.
 34. § A HLM funkcióinak bővítéséről, módosításáról, csak abban az esetben ad előzetes tájékoztatást a szolgáltató, ha az a felhasználó lehetőségeit korlátozza.
 35. § A hibás email címekre történő kiküldés esetén a szolgáltatónak jogában áll a visszapattanó leveleket a felhasználó email címére továbbítani. A továbbított visszapattanó levelek továbbítása a küldési keret terhére történik. Egy hibás címről visszapattanó levél továbbítása 0,3 - 2 érvényes küldésnek felel meg.
 36. § A szabálytalan felhasználás esetén a szolgáltató korlátozhatja a hozzáférést. A korlátozás feloldása a korlátozásra okot adó magatartás megszüntetését követően előfizetéssel, előfizetés esetén 4,000 Ft-os eljárási díjjal történik.

A honlapot és a szolgáltatást üzemelteti

Az Etalon Bázis Kft:

 1. adószám: 11917632-2-11
 2. Székhely: 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4/b
 3. Telephely: 1063 Budapest, Szinyei M. P. 21. I/5.
 4. Ügyvezető: Kuti István

Adatvédelmi/adatkezelési szabályzat

Fogalmak:

HLM: hirlevelmanager.hu

Regisztrált felhasználó (továbbiakban felhasználó):
A hirlevelmanager.hu oldalon fiók igényléséhez adatokatkötelező megadni. Az adatok valódiságát a szolgáltató ellenőrizheti.

Olvasó:
A felhasználó által – a törvényi előírásoknak megfelelően – gyűjtött magánszemélyek, vagy cégek, akik a felhasználó hírleveleit olvassák.

Leiratkozás:
A HLM technikai feltételeket biztosít az olvasók adatainak automatikus és kézi törlésére. Az olvasói adatok karbantartása a felhasználó kötelessége és felelőssége.

Az adatok tárolása, kezelése:
 1. Az olvasók adatait kizárólag a felhasználó használhatja fel. A felhasználó által gyűjtött és a HLM-ben tárolt adatok kezeléséért kizárólag a felhasználó felelős.
 2. Az olvasókról a felhasználó tetszőleges adatokat tarthat nyilván és kezelhet, ennek kizárólag technikai feltételeit biztosítja a HLM.
 3. A tárolt adatok megszerzésének módjáért, kezeléséért, törléséért kizárólag a felhasználó felelős. Azokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a felhasználót terhelik.
 4. A tárolt adatokat a HLM saját, céljaira nem használhatja fel.
 5. A tárolt adatokat a HLM semmilyen körülmények között nem használhatja fel, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adhatja át, A felvett email címekre sem saját, sem más megbízásából leveleket nem küldhet.
 6. A tárolt adatokat a HLM nem módosíthatja.
 7. A HLM a felhasználó – a felhasználó által kezelt email címről érkezett emailben, vagy írásban megerősített – kérésére (például hibajavítás, konzultáció, importálás elvégzése stb) adatokba betekintést nyerhet, a felhasználó érdekében, helyett és nevében módosíthatja, belőle leválogatást készíthet, illetve a felhasználó által kért adatkezelést elvégezheti, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben erre a felhasználó felhatalmazást adott. A megismert információkat szigorú üzleti titokként köteles kezelni, ezért felelősséget vállal.
 8. Amennyiben a HLM ügyfélszolgálatra panasz érkezik egy olvasótól arra, hogy nem tudott leiratkozni, vagy kéri az adatainak törlését, akkor a HLM-nek jogában áll a felhasználói fiókba belépni és ott az olvasó által kért módosításokat végrehajtani akkor is, ha erre a felhasználó külön hozzájárulást nem adott.
 9. A HLM kattintási, megnyitási, levél-visszapattanási (úgynevezett log adatokat) adatokat egy éven keresztül tárol, hiszen korábbi információknak nincs marketing jelentősége. Amennyiben ennél régebbi információkat is használni szeretne, akkor erről külön díjazásért emailben történő megállapodás után gondoskodik a HLM. Külön megállapodás hiányában az egy évnél régebbi log adatokat a rendszer automatikusan és véglegesen törli.
 10. A HLM felhasználók és/vagy az olvasók adatainak azonosítására cookie-kat használhat.
  1. A cookie-kat a felhasználó és/vagy az olvasó számítógépén akkor kerülnek csak tárolásra, ha ez az adott számítógépen engedélyezve van.
  2. A cookiek törlését, módosítását a felhasználó szabadon, a HLM-től függetlenül, saját hatáskörben megteheti.
Adatvédelmi nyilatkozat:

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk, és kizárólag a felhasználó informálására (hírlevelek, akciók) használjuk fel.

A 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az alábbi linken tekinthető meg: http://www.mkih.hu/torvenyek/t9200063/t9200063.htm

Felhasználó kérheti, hogy személyes adatait az Üzemeltető a jövőben ne használja, számára ne küldjön több e-mail üzenetet (leiratkozás hírlevélről). Az Üzemeltető ilyen esetben lehetőségei szerint azonnal és végérvényesen törli a Felhasználó adatait a rendszeréből és nem küld számára több üzenetet.

Az itt nem szabályozott kérdéseket az általános szerződési feltételek tartalmazza.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55599/2012

Ha itt regisztrál, akkor már nem kell Önnek külön feliratkoznia a hírlevél tanfolyamra, és az ingyenes ebook-ot is azonnal megkapja.